Bộ Tài chính: Bảo đảm việc phân bổ vốn để đổi mới và hoạt động bình thường của các tổ chức khác nhau | Phát hành trái phiếu

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 05:08:17
《使命召唤:战区》更新将支持200人游戏模式|||||||

IT之家6月30日动静  IW 高文《任务呼唤16:当代战役》第四赛季更新开启了一个限时 200 人的战区形式。据动视通知布告,此次更新定于承平洋工夫 29 日 11:00 (北京工夫昔日 14:00)上线。

COD16 于本年 3 月 10 日上线了年夜遁杀形式《任务呼唤:战区》并获得了惊人的胜利。本年 5 月初时,动视颁布发表《任务呼唤:战区》玩家打破了 6000 万,而其时间隔出售仅仅已往了两个月。

此前正在一场游戏中 Verdansk 舆图最多只能包容 150 名玩家到场,但跟着此次更新,一场游戏中的玩家数目包容量提拔了 33%。别的,本次更新除撑持 200 人游戏形式中,借更新了一名新的干员、一把偷袭枪、新的舆图等外容。

IT之家领会到,此次 COD16 内容的更新包体积估计是 22-36GB,而《任务呼唤:战区》客户端玩家或仅需下载 22-30GB 的内容。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa